Odštampajte ovu stranicu
četvrtak, 26 jul 2012 15:09

HLORINATOR

Napisao
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

AUTOMATSKI  UREĐAJI  ZA  DEZINFEKCIJU  VODE

Kontinualno obezbeđenje ispravne vode za piće danas predstavlja jedan od najvećih problema na globalnom nivou koji pogađa i našu zemlju. Protekle decenije tehnološkog razvoja dovele su do velikog zagađenja svih životnih resursa, posebno raspoložive vode za piće.

Činjenica da se oko 50 % stanovnika naše zemlje snabdeva vodom za piće iz bunara (u selima čak do 80 %), javnih česmi i lokalnih vodovoda koji uglavnom nemaju titulara, ne podvrgavaju se redovnoj kontroli i predstavljaju veliku rizik za zdravlje, nameće neophodnost kontinuiranih mera dezinfekcije i prečišćavanja.

U praksi se koriste različite metode za dezinfekciju vode, a jedna od najrasprostranjenijih se sastoji u primeni elementarnog hlora u raznim oblicima (natrijumhipohlorit - žavelova voda, hlordioksid, hlorni kreč, kaporit itd.). Bez obzira na to kako i u kom obliku se hlor dodaje, neophodno je da se kontroliše njegova količina. Najčešće je potrebno da se hlor automatski, ravnomerno i kontinuirano dozira, što se postiže specijalnim uređajima – hlorinatorima.

U našoj zemlji se proizvodi tri tipa automatskih hlorinatora koji spadaju u oblast sanitarne tehnike i imaju široku primenu pri dezinfekciji vode za piće kako za individualne potrošače ( kopani bunari, izvori, cisterne i sl.), tako i za javne česme, privatne i lokalne vodovode i ostale sisteme vodosnabdevanja.

Autor je prof. dr M. Manojlović, koji je ove tipove hlorinatora razvio na VMA u Beogradu za potrebe vojske. Patentirani su i zaštićeni u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije.
 Prof. dr Manojlović je za svoj naučni rad i patente iz oblasti sanitarne tehnike dobio brojna priznanja i nagrade, među kojima  Teslinu nagradu za pronalazaštvo, Zlatnu plaketu za najbolju inovaciju, Veliku srebrnu plaketu za zaštitu čovekove sredine, Godišnju nagradu građevinske službe JNA za unapređenje građevinske misli i prakse.

VAKUUMSKI  HLORINATOR ZA GRAVITACIONE VODOVODE

Vakuumski hlorinator je pogodan za dezinfekciju lokalnih gravitacionih vodovoda sa nepoznatim i promenljivim protokom vode, koji su obično građeni na taj način da se kaptira jedan ili više izvora negde u brdu, planini i sl. i voda dovede gravitaciono do sabirnog rezervoara, odakle se dalje gravitaciono distribuira korisnicima u vikend naselju, selu, i sl.

S obzirom da su ovakvi vodovodi po pravilu građeni pre više decenija, da ne postoji dovod električne energije niti se koriste pumpe za snabdevanje vodom, odnosno ne postoje uslovi za primenu bilo koje vrste hipo (hidro) hlorinatora niti dozir pumpi, vakuumski hlorinatori predstavljaju jedinstveno rešenje za dezinfekciju vode u ovakvim vodovodima.
U praksi se pokazalo da je jedino moguće primeniti vakuumske hlorinatore kod graviticaionih vodovoda i da je njihov rad zadovoljavajuće stabilan pri redovnoj kontroli i korektnom, savesnom rukovanju, što je bio veliki motiv da se utroši vreme i sredstva za usavršavanje ovog tipa uređaja sve do sadašnjeg modela Vakuumskog hlorinatora nove generacije koji pripada već prepoznatljivoj porodici uređaja tip Purifico.

HLORINATOR  SA  VIZUELNOM  KONTROLOM  FUNKCIJE

Hlorinator sa vizuelnom kontrolom funkcije je namenjen za automatsku dezinfekciju vode koja se eksploatiše iz raznih tipova bunara uz pomoć pumpe kod manjih potrošača ( individualna domaćinstva, vikendice, manje škole, manje bolnice i druge zdravstvene ustanove, manje farme, klanice i mlekare i sl).
Radi sa razblaženim rastvorom natrijumhipohlorita ( Žavelove vode).
Instalacija se obavlja priključivanjem na usisnu cev pumpe ili potisnu cev uz pomoć injektora i eventualno buster pumpe.

UNIVERZALNI  HLORINATOR

Univerzalni hlorinator je namenjen za dezinfekciju vode kod većih potrošača koji se snabdevaju vodom iz raznih tipova bunara pomoću pumpe ( škole, farme, klanice, mlekare, bolnice, druge zdravstvene ustanove, industrijski pogoni, manja naselja i sl).
Radi sa koncentrovanim rastvorom natrijumhipohlorita ( Žavelova voda). Po potrebi može da radi i sa hlorom u granulama ili prahu, odnosno preparatima koji su predviđeni za dezinfekciju vode za piće na bazi natrijum dihloroizocijanurata ( Desol-Dez, Galisept, Izosol itd ), kao i sa ostalim hlornim jedinjenjima pogodnim za dezinfekciju vode za piće.
Instalacija se obavlja priključivanjem na usisnu cev pumpe ili potisnu cev uz pomoć injektora i eventualno buster pumpe. 

Pročitano 4497 puta

Najnovije od Magazin Vikendica