Odštampajte ovu stranicu
nedelja, 28 jun 2015 12:59

Pravilnik takmičenja Istaknut

Napisao Romeo
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

PRAVILNIK TAKMIČENJA U PRIPREMI JAGNJETINE ISPOD SAČA: SAČIJADA– STRAŽILOVO 2019.

Pravo učestvovanja imaju svi punoletni građani koji do 25.05.2018. pošalju popunjen Prijavni list i uplate kotizaciju na račun Udruženja.

P R A V I L N I K

Član 1.

Autor i vlasnik licence  Sačijade-Stražilovo 2019  je „Udruženje vlasnika vikendica i salaša“ iz Novog Sada

Član 2.

Sačijadu-Stražilovo 2019. godine organizuje „Magazin Vikendica“ i „Udruženje vlasnika vikendica i salaša“ iz Novog Sada što uključuje: period predpromocije (poziv takmičarima do 05.06.2019), takmičenje kao i postpromocije do 10.07.2019.

Član 3.

Pravilnik Sačijade-Stražilovo 2019. objavljen je na službenoj stranici takmičenja www.vikendica.net/sačijada.

Član 4.

Pravo učestvovanja imaju svi punoletni građani koji do 05.06.2018. pošalju popunjen Prijavni list .Pravo učestvovanja imaju i punoletni državljani drugih zemalja koji pošalju svoju prijavnicu. U prijavi je obavezno navesti kategoriju u koj će se ekipa takmičiti (profesionalci-amateri).Organizator može bez prethodne najave produžiti prijave te uzeti u obzir i prijave dospele i nakon 25.05.2019. 

Član 5.

Na osnovu pristiglih prijava organizatori biraju 30 timova i 2 rezervna tima.

Od kandidata koji žive van mesta održavanja takmičenja očekuje se da sami pokriju troškove prevoza za svoj tim.

Organizator može bez prethodne najave direktno uključiti u takmičenje predstavnike škola, fakulteta, kompanija, organizacija ili udruženja, kao i pojedince koji bi svojim učestvovanjem pridoneli većoj prepoznatljivosti projekta, njegovom kvalitetu, te stručnosti. 

Član 6.

Kotizacija za učešće ekipe u takmičenju iznosi 50,00 Eur (u dinarskoj protivrednosti) na račun udruženja ( UniCredit Bank 170-003002453900044)  ili lično pre početka takmičenja. Na ime kotizacije, svaka ekipa dobija istu količinu osnovne namirnice ( 5 kg jagnjetine), pripremljeno ložište, drva, ugalj, klupe i sto.

Član 7

Od 12 h predstavnici takmičarskih timova na dan održavanja takmičenja, potpisuju Revers  kojim zadužuju sve potrebe sastojke (meso...) te opremu ( posude, pribor, ognjište...). Po završetku takmičenja, timovi su dužni svu zaduženu opremu vratiti organizatoru, za što će od organizatora dobiti Potvrdu o povratu. 

Član 8.

Organizator osigurava za sve takmičare iste osnovne namirnice (jagnjetinu)

Predstavnici takmičarskih timova najkasnije 1 sat pre održavanja takmičenja (dakle, do 12 sati) organizatoru mogu prijaviti svoje „tajne sastojke“ koje žele koristiti. Pod „tajnim sastojcima“ podrazumijevaju se posebni začini i trave, drva/ugljen/papir za ogrev, marinade, ulja i sl., a nikako vlastito sveže meso. Ne prijavljivanje, a korištenje „tajnog sastojka“ može biti uzrok diskvalifikacije tima od strane organizatora.

Član 9.

Takmičarski i rezervni timovi dolaze na takmičenje najkasnije 1 sat pre početka. Službeni početak takmičenja je u 13 sati te počinje zajedničkim palenjem vatre. Vreme između dolaska i početka takmičenja timovi mogu iskoristiti za predradnje poput mariniranja i pripremanja mesa.

Član 10.

U slučaju nedolaska takmičarskog tima na mesto održavanja priredbe do 12 sati, umesto njega će nastupiti rezervni tim.

Član 11.

Žiri ocenjuje pripremljene kategorije degustacijom na predviđenom mestu na prostoru događanja.

Organizator zadržava pravo da uz prethodnu najavu promeni vreme početka takmičenja kao i raspored ocenjivanja. 

U 17:00 na glavnoj pozornici odvija se proglašenje pobednika, te uručivanje nagrada timovima koji napuštaju takmičenje, a time završava službeni program takmičenja.

Član 12.

Gastro-sud sastavljen od predstavnika autora projekta, organizatora, sponzora, kuvarskih stručnjaka i nutricionista te njihovih gostiju. Predsednika žirija imenuje „Kulinarska Federacija Srbije“ . Tokom održavanja takmičenja oni će svojim ocenama od 1 do 5 za svaku kategoriju odlučivati o plasmanu prijavljenih timova.

Kategorije koje će se ocenjivati biti će objašnjene takmičarskim timovima najkasnije 1 sat pre početka takmičenja.

Član 13.

Za sve prijavljene timove organizator i partneri takmičenja su pripremili nagrade.

Nagrade se ne mogu zameniti za novac.

Član 14.

Utešne nagrade biti će dodeljene svim prijavljenim timovima, dok će pobedničkom timu, odnosno ekipi koja osvoji najviše bodova gastro-suda kojeg čine predstavnici autora projekta, sponzora i organizatora biti uručena  glavna nagrada.

Član 15.

Ime pobednika bit će objavljena na Facebook stranici Magazin Vikendica i službenoj web stranici takmičenja www.vikendica.net.

Član 16.

Pobednike će o načinu i roku podizanju njihovih nagrada obavestiti organizator odmah po završetku takmičenja.

Član 17.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve dalje obaveze organizatora prema takmičarima.

Član 18.

Takmičenje u pripremi jela ispod sača može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizatori nisu odgovorni, odnosno koje nisu mogli sprečiti, otkloniti ili izbeći. Sudionici će o prekidu takmičenja biti obavešteni putem službene web stranice takmičenja www.vikendica.net kao i Facebook strane Magazin Vikendica.

Član 19.

Svi prijavljeni kandidati kao i odabrani takmičari prihvataju prava i obaveze iz ovog Pravilnika, te pristaju da se njihovi lični podaci, i fotografije koriste u svrhu promocije takmičenja.

Član 20.

Organizatori takmičenja kao ni autori ne snose nikakvu materijalnu ni moralnu odgovornost u slučaju eventualnih ozleda proizašlih iz neznanja ili neveštine takmičara.

Takmičari zaduženu opremu te dobivene i donešene sastojke koriste na vlastitu odgovornost.

Član 21.

U slučaju spora nadležan je Opštinski Sud u Novom Sadu.

U Novom Sadu, 01.02.2019.

Pročitano 2719 puta